Old Daihatsu Photo

Daihatsu  Bee  1951-1952
Daihatsu Bee 1951-1952
Engine:Flat2 Aircool 804cc 18ps
Daihatsu Fellow Van  1966-1970
Daihatsu Fellow Van 1966-1970
Conparno Spyder
Daihatsu Conparno Spyder 1965-1968
Consorte Berliner  1969
Daihatsu Consorte Berliner 1969